صدای سکوت
"هدف ازایجاداین پست افشاگری نیست..روشنگریست".

"دربرهه ای که دشمنان قسم خورده مکتب اسلام تمام قددرمقابل آرمانهاوارزشهای نظام قدعلم کرده اندکمترین انتظارازسخنوران(وعاظ ومداحان)دلسوزنپرداختن به کارهای غیرمفیدواحیانامضراست"


 برای پخش ویدئو روی تصاویر کلیک کنید"ولایت پذیری حکم میکندتااین بزرگواران ضمن مراقبت بیشتردرگفتاروعملکردشان به ارتقای هنری که علامتی ازایمان درآن باشندبپردازندوهوشیارباشیم که دشمنان این مرزوبوم باسرمایه گزاریهای کلان برغفلتها فرهنگ ومذهب امت اسلامی رانشانه رفته اند."

"امیدکه این پست گامی کوچک درجهت روشنگری بردارد" 

فرانسیس فوکویاما

تئوریسین وپژوهشگرژاپنی الاصل که تبعه آمریکاونویسنده کتاب معروف"پایان تاریخ"وی درسال 67دراورشلیم(فلسطین اشغالی)درسخنرانی باعنوان"بازشناسی هویت شیعه"می گوید:

"شیعه پرنده ای است که افق پروازش خیلی بالاترازتیرهای ماست پرنده ای که دوبال داردیک بال سبزویک بال سرخ که بال سبزاین پرنده رامهدویت وعدالتخواهی وبال سرخ را شهادت طلبی که ریشه در درکربلاداردوشیعه رافناناپذیرکرده است معرفی میکند"فوکویاما معتقداست شیعه بعدسومی هم دارد که اهمیتش بسیاراست ومی افزاید:

"این پرنده زرهی به نام ولایت پذیری به تن داردوقدرتش باشهادت دوچندان میشود".این استراتژیست راه برخوردبااین جریان راتضعیف ولایت فقیه میداندومی گوید:

"درصورت تضعیف ولایت فقیه رفاه طلبی جای شهادت طلبی رامیگیردوپس ازآن اندیشه عدالت خواهی وانتظارازجامعه رخت برمی بندد"وی دراین رابطه نظریه"مهندسی معکوس"راارائه داده وتوصیه میکند:

"مهندسی معکوس برای مقابله باشیعیان این است که ابتدابایدولایت فقیه راخط بزنیدوتااین راخط نزنیدنمی توانیدبه ساحت قدسی کربلاومهدویت تجاوزکنیدبرای پیروزی بریک ملت بایدمیل مردم راتغییردادابتداولایت فقیه رابزنیددرگام بعدشهادت طلبی به رفاه طلبی تغییرمیکنداگرین دوتاراخط زدیدخودبه خوداندیشه امام زمانی ازجامعه شیعه رخت برمی بندد".همچنین درادامه میگوید:

"بایدتبلیغات گسترده ای رابرضدمراجع ورهبران دینی صورت دهیم تاآنهامقبولیت خودرادرمیان مردم ازدست بدهندچاره ای نداریم جزاینکه روی فرهنگ عاشوراوشهادت طلبی هم کارکنیم بایدباحمایتهای مالی ازبرخی سخنرانان و مداحان وبرگزارکنندگان اینگونه مراسم عقایدوبنیان های شیعه وفرهنگ شهادت طلبی رامتزلزل کرده ومسائل انحرافی به وجودآوریم به گونه ای که شیعه یک جاهل خرافاتی درنظرآیدبایدمطالب فراوانی که برضدمراجع شیعه جمع آوری شده رابوسیله مداحان ونویسندگان منفعت طلب انتشاردهیم مابایدتاسال1389مرجعیت راکه سدراه اصلی ماهستندتضعیف وآنان رابدست خودشیعیان ودیگرمذاهب اسلامی بی تاثیرکرده ودرنهایت تیرخلاص رابه این فرهنگ ومذهب بزنیم".

 

دیدارامام خامنه ای بامداحان وزاکرین اهل بیت(ع) درباب آسیب شناسی مداحی

 

 

 برای پخش ویدئو روی تصاویر کلیک کنید

 

 

"هرچنداین زاکرین بزرگوارکارهای درخشان وماندگاری درکارنامه خوددارندلکن فقط اشاره داریم به چندنمونه ازغفلتها...!!!

 

 

                

غیر تو ( محمد محبیان آلبوم جوانی )                 عبدالرضا هلالی             

برای پخش صدا روی تصاویر کلیک کنید

 

 

                  

                             معین ( کرشمه)                        محمود کریمی ( شب سوم محرم ۸۸)

 برای پخش صدا روی تصاویر کلیک کنید ( لینک غیر مستقیم می باشد)

 

 

 


 

امیدسلطانی

متولد6مرداد1345چهارمحال بختیاری وبزرگ شده تهران.اومدتی رادرجبهه های جنگ حضورداشته سپس برای ادامه تحصیل به ترکیه مهاجرت میکندوآنجابه علت عدم تامین نیازمالی مدتی رادرکاباره مشغول به کار(خوانندگی)میشودبعدازموفقیت یکی ازآلبومهاعازم آمریکاشده وآلبومهای متعددی راارائه میکندپس ازارائه آلبوم "پرسه های عاشقانه"به علت پایان مهلت حضورش درآمریکابه اسرائیل!!!مهاجرت میکند،اینک درادامه اززبان خودش:

 

امید در اسرائیل         سخرانی امید در اسرائیل

برای پخش ویدئو روی لینک بالا  کلیک کنید ( لینک به صورت غیر مستقیم می باشد)

 

 

               

امید ( البوم حضرت عشق)                                    حدادیان ( رمضان مسجد ارگ)

 

برای پخش ویدئو روی تصاویر کلیک کنید

اغراق گویی...!!

 


 

 

برای پخش ویدئو روی تصاویر کلیک کنید

 

 

کفرگویی و....!!

 

     

برای پخش ویدئو روی تصاویر کلیک کنید

چقدر ولایتمداریم..!!؟؟


 

     

برای پخش ویدئو روی تصاویر کلیک کنید 

ای سیدومولای ما...

شماهرآنچه راکه بایدمی گفتی ...گفتی..متاسفیم.. آنگونه که بایدمی شنیدیم نشنیدیم...وبالغزشهایمان مراتب دل آزردگی تان رافراهم کردیم ..

سیدمامولای مادعاکن برای ما..

پشتیبان ماشماهستید،دراین راه مارابادعای خودباحمایت خودباتوجه خودپشتیبانی بفرما.. 

[ ۹۰/۰۷/۰۸ ] [ 0:0 ] [ ابر ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

مملکتی که ولی فقیه دارد، ظلم را بر نمی تابد..
نويسندگان
لینک دوستان
امکانات وب